Vlastnosti a funkce eShopSystem

Hlavní funkce eShopSystemu pro ovládání a správu eshopu

mail info@eshopsystem.cz telefon 775 855 966 Kontakty

Co umíme

– aneb co vše umí a s čím Vám eShopSystem pomůže

Chci internetový obchod

Informace a nabídka pro koncové zákazníky poptávající eshop.

Chci internetový obchod
Chci internetový obchod
Jsem webdesignér

Nabídka spolupráce pro webdesignéry, grafická studia a freelancery.

Jsem webdesignér
Jsem webdesignér

Obsluha eshopu z prohlížeče prostřednictvím moderní a přehledné aplikace

eShopSystem je moderní, uživatelsky přívětivá aplikace pro komplexní obsluhu internetového obchodu. Mít vlastní eshop tak není vůbec složité a zvládne to i podprůměrně počítačově zdatný uživatel.  Díky technologické vyspělosti a neustálému vývoji máte k dispozici spoustu funkcí, které Vám ulehčí práci.

Přehled modulů:

Snadná práce s produkty

Práce s produkty v eshopu

Produkty můžete do eshopu vložit ručně, nebo využít dávkového importu či synchronizace s jiným informačním systémem. Můžete u nich upravovat veškeré atributy, včetně výrobce, technických parametrů, variant, příslušenství atd.. Samozřejmostí je snadné vyhledávání a filtrování produktů i možnost hromadného přeceňování.

Modul Zboží

01-zbozi02-zbozi03-zbozi04-zbozi

Bez správy zboží se neobejde žádný eshop. Práce s produkty v administraci eShopSystem je přehledná a efektivní.

Přidávání a úprava produktů
 • Detailní definice produktů - definice názvu, katalogového čísla, popisu, ceny či obrázků jsou samozřejmostí. Můžete si ale předdefinovat také technické parametry, které Vám usnadní popis zboží. Záleží na Vás, zda chcete u produktů nastavit také alternativní produkt nebo příslušenství.
 • Varianty produktů - zvolení různých variant produktu provedete pomocí pokročilých editorů - tabulkový nebo matice - snadno a rychle tak nastavíte například různé barvy a velikosti jednoho kusu oblečení apod. Veškeré skupiny nastavení lze uložit pro použití u dalších produktů.
 • Rychlé vložení produktu - produkt kompletně nastavíte a vložíte do systému na jediný refresh a to včetně jazykových mutací popisu. Přesto je správa nastavení produktu členěna do záložek pro maximální ergonomii a přehlednost.
Vyhledávání zboží
 • Efektivní vyhledávání - najděte rychle konkrétní produkt, filtrujte výsledky vyhledávání pomocí kategorií, výrobců či dodavatelů.
 • Zobrazení parametrů - Sami si také zvolte, které údaje o produktech chcete ve výsledcích vyhledávání zobrazovat.
 • Užitečné funkce - Veškerá nastavení v administraci provedená budou platná i po opětovném spuštění prohlížeče. Práci si můžete také usnadnit využitím pravého tlačítka myši.
 • Nastavení kategorií - kromě jména a hierarchie kategorií můžete vyplnit také popis dané kategorie, který se může zobrazovat ve veřejné části. Jeden produkt může být umístěn jako kopie v libovolném počtu kategorií.
Další nastavení
 • Technické parametry - Přednastavené technické parametry Vám usnadní práci a také zvýší přehlednost popisu zboží.
 • Výrobci a dodavatelé - Můžete si přednastavit také výrobce, u kterých je možné přidat popis či odkaz na jejich webové stránky. Dodavatele potom můžete rozlišit i prostřednictvím jejich kontaktních údajů.
Více o modulu ZbožíSkrýt informace o modulu Zboží
Správa objednávek a snadná fakturace

Správa objednávek a snadná fakturace

O nové objednávce jste informování emailem. Prostřednictvím emailu nebo SMS mohou být informováni i Vaši zákazníci o průběhu vyřizování objednávky. Snadno vygenerujete fakturu, soupisku štítků pro dopravce i adresní štítky. Objednávkám můžete přiřazovat barevně odlišené visačky, třídit je do knih objednávek a mnohem více..

Modul Objednávky

05-objednavky06-objednavky07-objednavky08-objednavky

Práce s objednávkami je klíčová věc. Právě na ní záleží, jak efektivně budete objednávky vyřizovat a expedovat. Čím více činností je možné zautomatizovat, tím lépe. Toho jsme si vědomi a proto modul Objednávky udělá spoustu práce za Vás.

Práce s objednávkami
 • Tvorba a úprava objednávek - přímo v administraci můžete snadno vytvořit novou objednávku, či upravit tu stávající. Stálým zákazníkům můžete přidat individuální slevu či doplnit do objednávky položku, která se nenachází ve veřejné části eshopu.
 • Označení nových objednávek - nové objednávky dostanou automatické zvýraznění.
 • Vyhledávání objednávek - vyhledávejte objednávky podle datumu, hledaných výrazů, filtrujte výsledky dle kategorií, výrobců zboží, dodavatelů či stavu objednávky. Jedním klikem můžete zobrazit a označit objednávky za minulý měsíc, kvartál či za poslední rok.
 • Volba zobrazovaných údajů - již v přehledu objednávek si můžete nastavit, které údaje o objednávce chcete zobrazovat. Podle všech parametrů můžete objednávky také řadit.
 • Knihy objednávek - vytvořte si libovolné množství různých knih objednávek. U každé knihy můžete definovat automatické zaslání SMS/E-mailu při vstupu či výstupu z ní. Tyto zprávy potom můžou obsahovat automaticky generované konkrétní údaje o daných objednávkách.
 • Barevné štítky a statusy - Objednávky můžete barevně zvýraznit a tak definovat různé statusy. Nastavení těchto barev a popisů statusů je předdefinováno, avšak můžete si je libovolně upravit pro vlastní potřeby.
Generování dokumentů
 • Automatická tvorba faktur - eShopSystem u objednávek automaticky generuje faktury, které můžete přímo či do pdf vytisknout.
 • Soupisky štítků dopravců - neocenitelným pomocníkem je automatické generování štítků pro dopravce (Česká pošta, PPL a další) k daným objednávkám.
 • Reklamace a dobropisy - stejně snadno jako faktury můžete vytvářet reklamace a dobropisy.
 • Pokročilé nastavení - můžete definovat mnohé detailnější nastavení, stejně jako Vaše údaje na fakturách.
Nastavení způsobů platby a dopravy
 • Pokročilá správa forem platby a dopravy - Nastavte různé způsoby plateb a doprav, přiřaďte těmto způsobům potřebné vlastnosti a ceny. Můžete také kombinovat různé formy platby a dopravy, či nastavit limity jako třeba celková cena objednávky, pro které má být ve veřejné části daná platba přípustná.
Více o modulu ObjednávkySkrýt informace o modulu Objednávk
Emailové newslettery, správa diskusí a kontaktů

Emailové newslettery, správa diskusí a kontaktů

Modul komunikace je výborným marketingovým nástrojem pro navýšení objednávek Vašeho eshopu. Kromě diskusí nebo návštěvních knih jsou zde také funkce pro přehled Vašich zákazníků a rozesílání html i plně grafických emailových newsletterů různým skupinám návštěvníků Vašeho eshopu.

Modul Komunikace

10-kontakty09-kontakty11-kontakty12-kontakty

Komunikace s Vašimi zákazníky a především možnost oslovovat je pomocí cílených konkrétních nabídek formou pravidelných newsletterů je velmi dobrým prostředkem ke zvýšení obratu eshopu.

Kontakty
 • Přehled registrovaných návštěvníků - mezi kontakty můžete vyhledávat, třídit je dle skupiny či jiných parametrů. Můžete nastavit, které údaje chcete v přehledu zobrazovat.
 • Skupiny kontaktů - návštěvníky můžete třídit do skupin, které si sami definujete.
 • Údaje o kontaktech - shromažďované údaje záleží na konkrétním projektu, kontakt pro Vás může znamenat pouze e-mailovou adresu, nebo také kompletní adresu, kterou lze okamžitě zobrazit na mapě.
 • Poznámky - ke kontaktu můžete také přidat vlastní interní komentář.
Hromadné e-maily
 • Hromadné e-maily - kromě automatických e-mailů můžete také posílat hromadné e-maily a newslettery všem uloženým kontaktům, nebo jen vybraným skupinám návštěvníků.
 • Generátor html newsletterů - k dispozici je nástroj pro tvorbu html e-mailů, do kterých lze také vkládat karty produktů.
 • Generátor obrázkových newsletterů - přímo z administračního systému lze rovněž rozposílat plně grafické na míru připravené newslettery, ukázku najdete zde.
 • Vícenásobné nahrávání - můžete souběžně nahrávat neomezené množství obrázků, navíc je můžete hromadně vybrat z disku.
Diskuse a návštěvní knihy
 • Přehled a vyhledávání - diskuse mohou být také k jednotlivým článkům a jejich počet může být vysoký. Proto máte možnost mezi nimi vyhledávat a přehledně zobrazit jejich výpis.
 • Nastavení diskuse - diskuse může být součástí článku nebo samostatná, můžete nastavit automatické zasílání příspěvků na e-mail nebo automatické odpovědi na příspěvky.
 • Stromové a časové zobrazení - pro přehledné zobrazení příspěvků můžete zvolit stromové nebo časové zobrazení výpisu příspěvků.
 • Schvalování příspěvků - je možné nastavit, že se nové příspěvky nezobrazí dříve, než je administrátor schválí.
Více o modulu KomunikaceSkrýt informace o modulu Komunikace
Komplexní správa obsahu

Komplexní správa obsahu

Veškeré články (jako Obchodní podmínky, Kontaktní údaje, atd.) v eshopu můžete snadno a přehledně upravovat prostřednictvím redakčního systému a včleněných textových editorů. Stejnětak můžete spravovat ankety, aktuality, fotogalerie a další textový a obrázkový obsah a to včetně SEO prvků a metatagů.

Modul Obsah

13-obsah14-obsah15-obsah16-obsah

Obsah slouží pro správu textového a obrázkového obsahu Vašich článků. Dále je určen také k práci se soubory do případné sekce Ke stažení. Může také fungovat jako zjednodušený ftp klient.

Správa článků

 • Integrované textové editory - umíte napsat dopis ve Wordu? Pak umíte snadno změnit obsah Vašeho webu.
 • Složkování článků - články můžete hierarchicky uspořádat do složek, jednotlivé složky můžete přehledně sbalit. Snadno takto můžete tvořit podčlánky.
 • Doba publikace článku - každému článku můžete nastavit, od kdy do kdy se má na webu zobrazovat.
Fotogalerie
 • Drag & Drop - obrázky ve fotogaleriích můžete seřadit pouhým uchopením a přetažením myší.
 • Konentáře - jednotlivým obrázkům můžete přiřadit komentář
 • Vícenásobné nahrávání - můžete souběžně nahrávat neomezené množství obrázků, navíc je můžete hromadně vybrat z disku.
Další funkce
 • Správce souborů - můžete nahrávat soubory do sekce Ke stažení, kterou je možné členit do sekcí. Tento modul je možné využít také jako jednodušího ftp klienta - například k umístění většího souboru na internet pro případ, že jej chcete někomu předat.
 • Ankety - Jednoduše a přehledně můžete spravovat a obměňovat ankety.
 • Aktuality - Máte na Vašem webu výpis krátkých aktualit? I pro ty máme připraveného jednoduchého správce.
Více o modulu ObsahSkrýt informace o modulu Obsah
Napojení na dodavatele nebo jiné informační systémy

Napojení na dodavatele nebo jiné informační systémy

eShopSystem může být propojen s jinými informačními a ekonomickými systémy. Katalog produktů může být napojen na dodavatele a pravidelně se synchronizovat s jeho databází. Snadno nastavíte generování XML feedů pro Zboží.cz i další agregátory. Nabízíme také affiliate program, tedy možnost přímé spolupráce s dodavately.

Modul Import Export

Import XML dat od dodavatele do Vašeho eshopu, exporty do agregárů zboží, ale také možnosti exportu dat z eshopu do excelu nebo XML – to vše umožňuje modul Import Export.

Import XML dodavatele
 • Nastavte si pravidla pro import dat od dodavatele a zařazení produktů do Vašeho eshopu.
 • Ve Vašem eshopu můžete prostřednictvím tohoto modulu kombinovat více dodavatelů.
 • Databázi je možné pravidelně automaticky synchronizovat s dodavatelem. Viz možnosti Cronů popsané v ceníku.
Export do agregátoru Zboží
 • Nastavení pravidel pro exporty dat nejen do českých agregátorů (heureka.cz, zbozi.cz,hledejceny.cz a dalších), slovenských (tovar.sk, heureka.sk a dalších), ale také německých a rakouských (idealo.de, billiger.de, Geizhals.at a dalších).
Ostatní možnosti exportu dat
 • Nastavení exportu XML feedu.
 • Export do Excelovského dokumentu.
 • Export a definice mapy stránek (sitemap).
Více o modulu Import exportSkrýt informace o modulu Import export
Více uživatelů s různými pravomocemi

Více uživatelů s různými pravomocemi

Jeden internetový obchod může spravovat více administrátorů, kteří mají různé pravomoce. Některý pracovník může pracovat pouze se zbožím, jiný má přístup pouze k diskusím u produktů, které může moderovat. K vyřizování objednávek a fakturaci se dostanou jen povolaní.

Modul Nastavení

17-nastaveni18-nastaveni19-nastaveni20-nastaveni

Váš eshop může spravovat více lidí s různými pravomocemi. Vše nastavíte v modulu Nastavení.

Nastavení vlastního účtu
 • Nastavení vlastního účtu - základní forma tohoto modulu je přístupná pro všechny administrátory (i v případě, že modul Nastavení není součástí Vašeho balíčku) v podobě možností úprav vlastního účtu, kde můžete změnit nejen své heslo.
 • Přístupové údaje do administrace využijete i mimo ni - přihlašovací údaje slouží také pro přístup k návodům v centru zákaznické podpory, brzy budou mít přihlášení uživatelé výhody také na připravovaném blogu nebo na portálu objednávek eShopSystem.
Nastavení administrátora
 • Přístup do modulů - každému z administrátorů můžete definovat, do kterých modulů má přístup
 • Různá práva - administrátorům můžete dále povolit, zda mohou obsah konkrétního modulu pouze číst, vytvářet, upravovat nebo také mazat.
 • Nastavení kontaktních údajů - každý administrátor může mít vyplněné kontaktní údaje pro snažší komunikaci a k využití na subdoménách eShopSystem.
Administrátorské skupiny
 • Přiřazení skupině - pro snažší a rychlejší nastavení si můžete přednastavit skupiny s jejich přístupovými právy a následně nového administrátora jen přiřadíte do přednastavené skupiny.
Osobní data v bezpečí
 • Bezpečnost osobních údajů - první heslo administrátorovi zvolíte Vy, například prostřednictvím generátoru náhodných hesel. Při prvním přihlášení je každý administrátor vyzván ke změně tohoto hesla. Hesla jsou šifrovaná a není možné je zjistit.
Více o modulu NastaveníSkrýt informace o modulu Nastavení

Další vlastnosti eShopSystemu:

Front-end

Front-end

Realizaci front-endu, tedy veřejné částí eshopu, kterou vidí na internetu jeho návštěvníci, zajišťujeme prostřednictvím našich implementačních partnerů – specialistů v oboru webdesignu. Můžete si tak vybrat, kterému studiu svěříte podobu svého eshopu.

Jak vybrat firmu, která vytvoří Váš eshop

Hosting a vývoj

Hosting a vývoj

eShopSystem je v mnoha ohledech pokroková aplikace, která využívá moderní technologie. Z tohoto důvodu není technicky možné provozovat ji na cizích serverech. Veškeré projekty hostujeme na kvalitních, pro eShopSystem speciálně vyhrazených a nastavených serverech.

Součástí měsíčního poplatku za využívání administrace eShopSystem je hosting Vašeho eshopu. Naše pro eShopSystem speciálně nastavené servery jsou umístěny v pražském datacentru, které patří k nejspolehlivějším a nejstabilnějším v České republice.

Zajištěno je nejen denní zálohování pro případ technické poruchy, ale také možnost obnovy dat z jiného důvodu – například pokud si omylem smažete důležitá data z eshopu.

Součástí měsíčního poplatku jsou také bezplatné aktualizace administrace. eShopSystem prochází neustálým vývojem a intenzivně pracujeme nejen na vývoji nových funkcí, ale také na zlepšení těch stávajících. Dojde-li k aktualizaci funkce či části administrace, kterou využíváte, projeví se změna i ve Vašem eshopu. Toto je nezanedbatelná výhoda eShopSystemu – mnohé konkurenční nabídky nabízí svou aplikaci ve verzi kupříkladu 2.1. No a když za dva roky představí firma novou verzi (3.0), jste nuceni zaplatit si za její nákup. To u nás nehrozí - bezplatné aktualizace a vývoj jsou součástí každého balíčku (není-li nutné z nějakého důvodu zvolit speciální, neakutlizaovanou administraci).

Bližsí informace o vývoji eShopSystemu se dozvíte na stránce Proč zvolit eShopSystem.

Více o hostingu a vývojiSkrýt informace o hostingu a vývoji
Nápověda a podpora

Nápověda a podpora

Obsluhu eShopSystemu zvládnete. K dispozici máte kontextovou nápovědu přímo uvnitř administrace, dále je Vám k dispozici emailová/telefonická podpora a především centrum zákaznické podpory, ve kterém naleznete návody, často kladené dotazy a mnohé další..

Kontextová nápověda

Administrace eShopSystem je prošpikována ikonkami modrých otazníčků. Najedete-li nad ně kurzorem myši, zobrazí se Vám kontextová nápověda, která popisuje vlastnosti a funkce jednotlivých částí administrace. Kontextová nápověda je úzce propojena s centrem zákaznické podpory.

Centrum zákaznické podpory

Na portálu zákaznické podpory naleznou naši klienti podrobné obrázkovo-textové návody k obsluze administrace s popisem veškerých funkcí a možností. Pro vstup k návodům k ovládání administrace je nutné se přihlásit pod stejnými údaji, jako máte ve Vaší administraci.

Ostatní sekce, jako Často kladené dotazy a Prohlížeče a software jsou přístupné veřejně. V často kladených dotazech jsou odpovědi na nejčastěji se opakující otázky uživatelů administrace, které jsou přehledně seskupeny dle charakteru dotazu. V sekci Prohlížeče a software naleznete nejen popis jednotlivých prohlížečů včetně případných souvislostí s administrací eShopSystem, ale také tipy a návody k dalším aplikacím, které se Vám mohou hodit.

Vše je doplněno slovníkem výrazů, který je neustále při ruce a také možností přímo kontaktovat zákaznickou podporu.

Zákaznická podpora

Pokud jste odpověď na Váš dotaz nenalezli v centru zákaznické podpory, ani v kontextové nápovědě, jsme Vám k dispozici na telefonické/emailové podpoře.

Individuální školení

Je rovněž možné domluvit individuální školení v užívání administrace v Brně, Praze, eventuelně v Karviné, Hradci Králové a Rychnově nad Kněžnou.

Více o zákaznické podpořeSkrýt informace o zákaznické podpoře

.. A mnohem více..

Vývoj eShopSystemu probíhá na základě poptávky ze směru uživatelů a především na základě zpětné vazby. Zjišťujeme, jak se s eShopSystemem našim klientům pracuje a jaké by uvítali změny či funkce. Nejen to dělá z eShopSystemu možná nejpřívětivější administrační systém pro obsluhu eshopu. Přesvědčte se a svěřte nám svůj eshop i Vy!